ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ

31a age 65 male brain metastasi 2017 03

Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #31

Άρρεν 65 ετών με δευτεροπαθή εγκεφαλική εντόπιση αριστερά μετωπιαία από Ca παχέως εντέρου με συνοδό οίδημα. Σύγκριση MRI 3/2017 με 12/2019. Πλήρης εξάλειψη της μεταστατικής εστίας και του οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #31 Περισσότερα »

27a age 51 brain meta cancer lung 2021 01

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #27

Θήλυ 51 ετών με εγκεφαλική μετάσταση αριστερά μετωπιαία από Ca πνεύμονα με συνοδό περιεστιακό οίδημα. Σύγκριση MRI 1/2021 με 4/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης και του συνοδού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #27 Περισσότερα »

26a age 47 male meta lung cancer 2019 05

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #26

Άρρεν 47 ετών με ευμεγέθεις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις δεξιά μετωπιαία από Ca πνεύμονα. Σύγκριση MRI 5/2019 με 6/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών και του συνοδού εγκεφαλικού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #26 Περισσότερα »

25a age 58 male meta lung cancer 2017 10

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #25

Άρρεν 58 ετών με ευμεγέθη εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονος κατά το αριστερό εγκεφαλικό σκέλος και την σύστοιχη οπτική ταινία. Σύγκριση MRI 10/2017 με 7/2021. Πλήρης εξάλειψη της δευτεροπαθούς εντόπισης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #25 Περισσότερα »

23a age 41 female brain meta cancer breast 2018 05

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #23

Θήλυ 41 ετών με πολλαπλές δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από Ca μαστού. Σύγκριση MRI 5/2018 με 9/2019. Πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #23 Περισσότερα »

15a age 54 male lung cancer 2021 05

Μετάσταση Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #15

Άρρεν 54 ετών με εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονα αριστερά μετωπιαία. Σύγκριση MRI 5/2021 με 8/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξάλειψη της βλάβης με ύφεση του περιεστιακού εγκεφαλικού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μετάσταση Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #15 Περισσότερα »

08a age 61 male meta lung cancer 2021 03

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #08

Άρρεν 61 ετών με μονήρη εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονα στην αριστερή προκινητική περιοχή, με συνοδό περιεστιακό εγκεφαλικό οίδημα. Σύγκριση MRI 3/2021 με CT 5/2021. Νέκρωση και σημαντική σμίκρυνση της μεταστατικής εστίας με συνοδό ύφεση του οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #08 Περισσότερα »

02a age 58 female brain meta melanoma 2016 10

Μελάνωμα Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #02

Θήλυ 58 ετών με πολλαπλές δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από μελάνωμα. Σύγκριση MRI του 10/2016 με τον 6/2021. Νέκρωση και σμίκρυνση όλων των εστιών. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μελάνωμα Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #02 Περισσότερα »

Scroll to Top