Οστεοσάρκωμα

Το οστεοσάρκωμα ή οστεογενές σάρκωμα είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος των οστών. Η συνήθης ηλικία εμφάνισης είναι στα παιδιά και στους εφήβους και η συχνότερη εντόπιση είναι στα μακρά οστά. Εντόπιση στα οστά της βάσης του κρανίου (πλην της κάτω γνάθου) είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οστεοσάρκωμα – Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργείο, χημειοθεραπεία και σπανιότερα ακτινοθεραπεία.

Αυτό κάθε φορά εξαρτάται από την εντόπιση, το μέγεθος, τον τύπο, το grade, και την διασπορά του όγκου.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) πάντα έχει θέση στην θεραπεία ανεγχείρητων όγκων της βάσης του κρανίου ή σε υποτροπές.

Scroll to Top