Καρκίνος του Ρινοφάρυγγα

Ο Καρκίνος του Ρινοφάρυγγα (ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα) είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους Ανατολικούς λαούς.

Η μέση ηλικία εμφάνισης του καρκίνου του ρινοφάρυγγα είναι τα 45 έτη με μεγαλύτερη επίπτωση στους άρρενες. Υπάρχει μεγάλη συχνότητα προσβολής της βάσης του κρανίου και οι λεμφαδενικές μεταστάσεις συμβαίνουν νωρίς στην πορεία της νόσου.

Διακρίνεται σε τρεις ιστολογικούς τύπους των οποίων η βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση ποικίλει:

  • από Κερατινοποιημένα Πλακώδη Κύτταρα (τύπος 1)
  • από Μη Κερατινοποιημένα Πλακώδη Κύτταρα (τύπος 2)
  • Αδιαφοροποίητος τύπος (τύπος 3)

Ο τύπος 3 είναι πιο κοινός και συχνά μαζί με τον τύπο 2 σχετίζονται με έκθεση στον ιό Epstein-Barr.

Ο τύπος 1 δεν είναι ακτινοευαίσθητος και έχει συνήθως χειρότερη πρόγνωση.

Θεραπευτική αντιμετώπιση του Καρκίνου του Ρινοφάρυγγα

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει καταρχάς το χειρουργείο, την χημειοθεραπεία και την κλασσική ακτινοθεραπεία.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) εφαρμόζεται στις τοπικές υποτροπές και στις μεταστάσεις του καρκίνου του ρινοφάρυγγα, ιδιαίτερα στην βάση του κρανίου και στον εγκέφαλο, όπου και αποτελεί ίσως το μοναδικό θεραπευτικό μέσο με πολύ καλά αποτελέσματα και μέγιστη προστασία των υγιών ιστών.

Scroll to Top