Εμβρυϊκό Καρκίνωμα

Το εμβρυϊκό καρκίνωμα είναι ο σπανιότερος τύπος όγκων από βλαστικά κύτταρα.

Αντιπροσωπεύει ένα πρόδρομο νεόπλασμα αποτελούμενο από πολυδύναμα μεγάλα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται σε μορφή δικτύου στοιβάδων.

Το εμβρυϊκό καρκίνωμα μπορεί σπανίως να προσομοιάσει την δομή ενός νεαρού εμβρύου με μικροσκοπικές αμνιακές κοιλότητες.

Χαρακτηρίζεται από υψηλό μιτωτικό δείκτη και νεκρωτικές περιοχές ενώ δεν είναι σπάνια η αύξηση της συγκέντρωσης της α-φετοπρωτείνης και της β-χοριακής γοναδοτροπίνης σε τιμές όμως μικρότερες των <1000 ng/ml και <700 mIU/ml αντίστοιχα.

Θεραπεία

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του εμβρυϊκού καρκινώματος συνίσταται αρχικά στην χειρουργική εξαίρεση της βλάβης ή στην λήψη στερεοτακτικής βιοψίας και στην συνέχεια σε συνδυασμό χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και ακτινοχειρουργικής.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας και της προστασίας των ευγενών δομών του εγκεφάλου κερδίζει συνέχεια έδαφος ως η πλέον κατάλληλη θεραπεία σε περίπτωση χειρουργικού υπολείμματος ή υποτροπών.

Scroll to Top