Θήλωμα και Καρκίνωμα Χοριοειδούς Πλέγματος

Το Θήλωμα και Καρκίνωμα Χοριοειδούς Πλέγματος είναι σπάνιος όγκος του χοριοειδούς πλέγματος. Συνιστούν το 0,4-0,6% όλων των ενδοκράνιων όγκων. Παρότι μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, το 70% αφορά παιδιά <2 ετών. Στα παιδιά η πιο συνηθισμένη θέση εντόπισης είναι οι πλάγιες κοιλίες ενώ στους ενήλικες η τέταρτη κοιλία. Διαμέσου των τρημάτων του Magendi ο όγκος μερικές φορές μπορεί να επεκταθεί στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία.

Η πλειοψηφία των όγκων του χοριοειδούς πλέγματος είναι ιστολογικά καλοήθης (θηλώματα). Οι κακοήθης βλάβες (καρκίνωμα) είναι σπανιότερες.

Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα συνήθως περιλαμβάνει σημεία ενδοκράνιας υπέρτασης και υδροκεφάλου τόσο από αποφρακτικά φαινόμενα στην κυκλοφορία του ΕΝΥ όσο και από υπερπαραγωγή του από τον όγκο. Επιληπτικές κρίσεις, υπαραχνοειδής/ενδοκοιλιακή αιμορραγία, μηνιγγιτισμός, κ.ά.

Θεραπεία

Η χημειοθεραπεία και η κλασσική ακτινοθεραπεία δεν έχουν ιδιαίτερη θέση στην θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων του χοριοειδούς πλέγματος.

Η ολική χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την θεραπεία εκλογής. Αυτή μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της ευθρυπτότητας και της αιμορραγικής διάθεσης του όγκου.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) έρχεται συνήθως να συμπληρώσει το χειρουργείο σε περίπτωση υπολείμματος, υποτροπών ή ανεγχείρητων όγκων.

Scroll to Top