Κεντρικό Νευροκύττωμα

Είναι ένας σπάνιος, αργής ανάπτυξης όγκος του εγκεφάλου, καλά αφοριζόμενος, με συνηθέστερη εντόπιση στις πλάγιες κοιλίες και το διαφανές διάφραγμα. Θεωρείται γενικά καλοήθης όμως έχουν περιγραφεί και πιο επιθετικές μορφές. Ανήκει στην κατηγορία Γλοιώματα.

Τείνει να προσβάλει νεαρούς ενήλικες συνήθως άρενες. Η πλειοψηφία αναπτύσσεται προς το κοιλιακό σύστημα σχηματίζοντας έτσι ενδοκοιλιακά νευροκυττώματα.

Συνήθως θεραπεύεται με την ολική χειρουργική εξαίρεση. Υφολικές εκτομές και ιστολογική ατυπία σχετίζονται ισχυρά με την εμφάνιση υποτροπών.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) αποκτά ιδιαίτερη θεραπευτική βαρύτητα στις περιπτώσεις υποτροπών, υπολειμματικών και ανεγχείρητων όγκων. Η υψηλή, μεγάλης ακρίβειας θεραπευτική δόση επιτυγχάνει πολύ καλό τοπικό έλεγχο της νόσου με σύγχρονη προστασία των γειτνιαζόντων νευρικών δομών.

Η χημειοθεραπεία στο κεντρικό νευροκύττωμα εφαρμόζεται συνήθως στις υποτροπές με πρόοδο νόσου.

Scroll to Top