Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης διακρίνονται σε Ενδομηνιγγικούς Εξωμυελικούς όγκους και Μεταστάσεις.

Scroll to Top