Όγκοι Ενδιάμεσης Διαφοροποίησης

Οι όγκοι ενδιάμεσης διαφοροποίησης αποτελούν το 10% των παρεγχυματικών όγκων της επίφυσης και εμφανίζονται σε όλες τις ηλικίες με κορύφωση στην ενήλικο ζωή.

Χαρακτηρίζονται από υψηλή κυτταροβρίθεια, μέση πυρηνική ατυπία, λίγες μιτώσεις και απουσία επιφυσιοκυτταρικών ροζετών.

Θεραπεία

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων ενδιάμεσης διαφοροποίησης είναι παρόμοια με των υπόλοιπων περεγχυματικών όγκων της επίφυσης.

Scroll to Top