Χοριοκαρκίνωμα

Το χοριοκαρκίνωμα της επίφυσης είναι μία σπάνια εξωγοναδική εντόπιση αυτού του τύπου όγκου από βλαστικά κύτταρα.

Χαρακτηρίζεται από δύο είδη κυττάρων, τα μεσαίου μεγέθους κυτοτροφοβλαστικά και τα μεγάλα πολυπύρηνα συγκιτιοτροφοβλαστικά.

Τα χοριοκαρκινώματα είναι σχεδόν πάντα κοκκιώδεις, καφε-κόκκινες μάζες με αιμορραγίες και νεκρώσεις.

Συνήθως συνοδεύονται με ιστολογικά στοιχεία και άλλων όγκων αυτής της κατηγορίας.

Διάγνωση

Η διάγνωσή των χωριοκαρκινωμάτων σχετίζεται ισχυρά με ανεύρεση τιμών β-HCG >2000 mIU/ml.

Θεραπεία

Θεραπευτικά εφαρμόζονται το χειρουργείο, η στερεοτακτική βιοψία, η ακτινοθεραπεία, η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) και η χημειοθεραπεία.

Scroll to Top