Ενδοκρανιακά Λιπώματα

Τα ενδοκρανιακά λιπώματα όπως και αυτά της σπονδυλικής στήλης θεωρούνται συγγενείς βλάβες σχετιζόμενες με διαταραχές της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Η συχνότητά τους είναι 8/10.000 και εντοπίζονται συνήθως πλησίον της μέσης γραμμής. Συνηθέστερη θέση είναι άνωθεν του μεσολοβίου και συνοδεύεται συχνά από αγενεσία του. Το φαιό φύμα και το τετράδυμο πέταλο αποτελούν σπανιότερες εντοπίσεις ενώ ακόμα πιο σπάνια είναι η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία και ο σκώληκας της παρεγκεφαλίδας.

Τα ενδοκρανιακά λιπώματα μπορεί να εμφανίζονται μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό με άλλες συγγενείς ανωμαλίες όπως τρισωμία 21, σύνδρομο Pai, μετωπιαία εγκεφαλοκήλη, μυελομηνιγγοκήλη, σπονδυλικό δυσραφισμό, κ.λπ.

Διάγνωση – Θεραπεία

Διαγνωστικά εφαρμόζονται η αξονική και η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ενώ θεραπευτικά σπανίως κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική εκτομή.

Scroll to Top