Γαγγλιογλοίωμα

Το γαγγλιογλοίωμα είναι ένας μεικτός όγκος και εμφανίζει δύο κυτταρικούς τύπους: γαγγλιακά κύτταρα (νευρώνες) και νευρογλοιακά κύτταρα (συνήθως αστροκύτταρα). Ανήκει στην κατηγορία Γλοιώματα.

Επιδημιολογικά

Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Συνιστά λιγότερο από το 2% των ενδοκράνιων νεοπλασμάτων ή το 3% του συνόλου των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου. Αφορά κυρίως τις τρεις πρώτες δεκαετίες της ζωής με μέση ηλικία εμφάνισης τα 11 έτη.

Εντόπιση

Οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού είναι πιθανή. Συχνότερα όμως εντοπίζεται υπερσκηνιδιακά, κυρίως στην τρίτη κοιλία, στον υποθάλαμο και στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς.

Συμπτώματα

Το κυρίαρχο συνήθως σύμπτωμα είναι οι επιληπτικές κρίσεις που δύσκολα ελέγχονται φαρμακευτικά.

Ιστολογικά διακρίνεται σε δύο τύπους:

α) Το γαγγλιονεύρωμα (ή γαγγλιοκύττωμα). Είναι σπανιότερο, καλοηθέστερο με κυρίαρχο κυτταρικό τύπο τα νευρικά κύτταρα

β) Το γαγγλιογλοίωμα. Είναι συχνότερο με επικρατέστερα τα νευρογλοιακά κύτταρα.

Σύσταση

Γενικά τα γαγγλιογλοιώματα είναι καλά αφοριζόμενες συμπαγείς μάζες της λευκής ουσίας, με συχνές αποτιτανώσεις και σπανιότερα κυστικές περιοχές. Ξεχωρίζουν εύκολα από το εγκεφαλικό παρέγχυμα και δύσκολα θα παρουσιάσουν διηθητική συμπεριφορά ή εξαλλαγή σε υψηλότερο βαθμό κακοήθειας.

Θεραπευτική αντιμετώπιση Γαγγλιογλοιώματος

Η ολική χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την θεραπεία εκλογής ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος σοβαρών νευρολογικών μετεγχειρητικών ελλειμμάτων δεν είναι υψηλός. Αυτή βέβαια δεν είναι πάντα εφικτή όπως π.χ. σε περιπτώσεις ενδομυελικής εντόπισης του όγκου. Στις υποτροπές η επανεπέμβαση πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις θεραπευτικές επιλογές.

Ο ρόλος και τα οφέλη της κλασσικής ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των γαγλιογλοιωμάτων δεν είναι απόλυτα γνωστός. Δεν συνιστάται τουλάχιστον σε αρχική φάση.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) λόγω της μεγάλης ακρίβειας στόχευσης αλλά και της υψηλής θεραπευτικής δόσης που μπορεί να παραδώσει τοπικά, αποτελεί μάλλον την βέλτιστη θεραπευτική επιλογή σε ανεγχείρητους, υπολειμματικούς και υποτροπιάζοντες όγκους.

Scroll to Top