Χονδροσάρκωμα

Το χονδροσάρκωμα, όπως και τα χορδώματα, είναι και αυτά αργής ανάπτυξης κακοήθη νεοπλάσματα προερχόμενα από αρχέγονα μεσεγχυματικά κυτταρικά υπολείμματα της χόνδρινης ουσίας στην βάση του κρανίου.

Παλαιά πίστευαν ότι οι όγκοι αυτοί είναι παρόμοιοι με τα χορδώματα.

Όμως πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα χονδροσαρκώματα είναι σπανιότερα, λιγότερο επιθετικά, οι τοπικές υποτροπές δεν είναι τόσο συχνές και έχουν γενικά καλύτερη πρόγνωση από τα χορδώματα.

Είναι συχνότερα στους άρρενες με την παρεφιππιακή και λιθοειδική εντόπιση να είναι οι πιο συνηθισμένες με σύγχρονη διάβρωση των οστικών δομών.

Αρχικά οι όγκοι είναι εξωμηνιγγικοί, όμως σε μεταγενέστερα στάδια της νόσου προσβάλλουν την σκληρά μήνιγγα και τις νευρικές δομές.

Ιστολογικά διακρίνονται σε διάφορους υποτύπους αναλόγως της βιολογικής τους συμπεριφοράς. Το μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα είναι επιθετικότερο με λιγότερο καλή πρόγνωση.

Χονδροσάρκωμα – Θεραπευτική αντιμετώπιση

Θεραπεία εκλογής θεωρείται η ριζική χειρουργική εκτομή.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) αποτελεί ιδανική επιλογή σε ανεγχείρητους και υπολειμματικούς όγκους καθώς και στις υποτροπές μετά το χειρουργείο στοχεύοντας στην νέκρωση και εξουδετέρωση του όγκου με εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας θεραπευτικές δόσεις.

Scroll to Top