Ο Ρόλος του Νευροχειρουργού στη Θεραπεία Καρκινικών Όγκων με CyberKnife

Ενημερωθείτε γιατί ο ρόλος του νευροχειρουργού εξειδικευμένου στο CyberKnife είναι κομβικός για το σχεδιασμό του πλάνου της ακτινοχειρουργικής θεραπείας καρκινικών όγκων.

Το CyberKnife αποτελεί το πιο εξελιγμένο σύστημα ακτινοχειρουργικής θεραπείας καρκινικών όγκων στον κόσμο.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα του CyberKnife οφείλεται στην ικανότητά του να παραδίδει υψηλές έως πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας Χ με ακρίβεια δέκατων του χιλιοστού σε αυστηρά επιλεγμένες περιοχές-στόχους. Με απλά λόγια να ακτινοβολεί τους καρκινικούς όγκους, χωρίς να δημιουργεί βλάβες στους γειτονικούς υγιείς ιστούς.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω real-time απεικόνισης κατά την διάρκεια της θεραπείας, ειδικών πανίσχυρων αλγορίθμων σχεδιασμού και υπολογισμού δοσημετρίας και εξειδικευμένων απεικονιστικών εξετάσεων με αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Ωστόσο πρέπει να κατανοήσει κανείς, ότι όσο τεχνολογικά άρτιο και αν είναι ένα μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνο του.

Ο νευροχειρουργός Λέκας Λεωνίδας σχεδιάζει την ακτινοχειρουργική θεραπεία καρκινικών όγκων του εγκεφάλου και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) με CyberKnife

10.000+ θεραπείες με CyberKnife στην Ελλάδα

Ο νευροχειρουργός Λέκας Λεωνίδας έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στο σχεδιασμό θεραπειών στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής όγκων του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος σε CyberKnife. Ο σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας προϋποθέτει άριστη γνώση της ανατομίας και της απεικόνισης του κεντρικού νευρικού συστήματος έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα με τη μέγιστη δυνατή προστασία των ευαίσθητων δομών.

Μπορεί να σχεδιάσει και τη δική σας προσωπική επιτυχημένη θεραπεία. Ελάτε σε επαφή.

Όπως το “νυστέρι” του χειρουργού υπακούει στις εντολές του χεριού που το κρατάει, έτσι και το CyberKnife εκτελεί την ακτινοχειρουργική θεραπεία των καρκινικών όγκων που έχει σχεδιαστεί από τον ιατρό.

Η πλάνο ακτινοχειρουργικής θεραπείας του κάθε ασθενή είναι πάντα μοναδικό και εξατομικευμένο

Ο σχεδιασμός της θεραπείας καρκινικών όγκων προκειμένου να εκτελεστεί άρτια και με ασφάλεια, απαιτεί μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση, άριστη γνώση της ανατομίας και της ακτινοαντοχής των ευγενών δομών.

Ο εξειδικευμένος νευροχειρουργός πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει με ακρίβεια μέσω των εξετάσεων από μαγνητικό τομογράφο και αξονικό τομογράφο το είδος και τη θέση των όγκων. Αυτή είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πολύχρονη εμπειρία.

Στη συνέχεια, ο νευροχειρουργός θα περιγράψει τις περιοχές των όγκων που χρειάζεται να ακτινοβοληθούν από δεκάδες δέσμες ακτινοβολίας, χωρίς να επηρεαστούν οι γειτονικοί υγιείς ιστοί. Στο “Παραδείγματα Θεραπειών με Cyberknife“, μπορείτε να δείτε πολλές τέτοιες θεραπείες. Με κόκκινο χρώμα περιγράφονται οι όγκοι και με με μπλε, κίτρινο και πράσινο χρώμα οι υγιείς ιστοί.

Χόρδωμα 001 Θεραπεία με CyberKnife

Δείτε Παραδείγματα θεραπειών με CyberKnife

Παρατηρήστε πόσο κοντά βρίσκονται οι καρκινικοί όγκοι με τους υγιείς ιστούς. Μόνo έμπειροι νευροχειρουρουργοί όπως ο κ. Λέκας Λεωνίδας με εμπειρία πάνω από 10.000 θεραπειών, μπορεί να σχεδιάσει θεραπείες που προσβάλουν μόνον τους καρκινικούς όγκους και όχι τους γειτονικούς υγιείς ιστούς.

Έπειτα, η εξειδικευμένη ομάδα του νευροχειρουργού και του CyberKnife, θα υλοποιήσει τη θεραπεία των καρκινικών ή μη όγκων.

Ο ρόλος του νευροχειρουργού στο CyberKnife συνοψίζεται στα εξής

  • Κλινική εκτίμηση του νευροχειρουργικού ασθενούς
  • Θέτει τις ενδείξεις για θεραπεία
  • Ενημέρωση του ασθενούς για τους σκοπούς και τις πιθανές παρενέργειες της θεραπείας
  • Σχεδιασμός των βλαβών-στόχων σε κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα
  • Σχεδιασμός των ευαίσθητων και σημαντικών ανατομικά περιοχών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού
  • Καθορισμός της θεραπευτικής δόσης στην βλάβη-στόχο
  • Καθορισμός του αριθμού των συνεδριών
  • Επίβλεψη της θεραπείας
  • Σύσταση φαρμακευτικής αγωγής
  • Παρακολούθηση (follow-up) μετά το πέρας της θεραπείας

Η ευαισθησία του νευρικού ιστού στην ακτινοβολία καθώς και οι πιθανές βλάβες της ακτινοβολίας σε ευγενείς και σημαντικά λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου (π.χ. οπτικά νεύρα, οπτικό χίασμα, εγκεφαλικό στέλεχος, περιοχές της κίνησης, του λόγου, της όρασης, κ.ά.), καθιστούν το ρόλο του νευροχειρουργού πρωταρχικής σημασίας στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της ακτινοχειρουργικής στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ο νευροχειρουργός ως άριστος γνώστης της ανατομίας του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, των πιθανών νευρολογικών βλαβών και συνεπειών στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, είναι ο πλέον κατάλληλος για την εκτίμηση και σχεδιασμό της ακτινοχειρουργικής θεραπείας των καρκινικών όγκων με το CyberKnife.

Scroll to Top