Όγκοι Yolk Sac

Η περιοχή της επίφυσης αποτελεί μια σπάνια εντόπιση των όγκων από τον σάκο του Yolk. Η συνηθέστερη θέση εντόπισης τους είναι οι όρχεις και οι ωοθήκες.

Συνιστούν ένα μικρό κλάσμα των όγκων από βλαστικά κύτταρα στον εγκέφαλο και ακόμα μικρότερο του συνόλου των ενδοκράνιων όγκων.

Εμφανίζονται συνήθως στις τρεις πρώτες δεκαετίες και συνδέονται ισχυρά με σημαντική αύξηση της α-φετοπρωτείνης στον ορό και στο ΕΝΥ.

Η εξωγοναδική μορφή των όγκων αυτών, όπως στον εγκέφαλο, παρουσιάζει συνήθως επιθετικότερη συμπεριφορά.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την χειρουργική εκτομή και την συνδυασμένη χημειοθεραπεία. Η κλασσική ακτινοθεραπεία και η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) δρουν συμπληρωματικά.

Scroll to Top