Τριχοειδής Τηλαγγειεκτασία

Η Τριχοειδής Τηλαγγειεκτασία αποτελείται αποκλειστικά από μικρά τριχοειδή αγγεία που μοιάζουν με τα φυσιολογικά και περιβάλλονται από φυσιολογικής εμφάνισης εγκεφαλικό παρέγχυμα. Οι τριχοειδείς τηλεαγγειεκτασίες έχουν διάμετρο <1cm και εντοπίζονται συχνότερα στην Γέφυρα.

Συνήθως ανευρίσκονται τυχαία στις νεκροτομές ή στον MRI έλεγχο και σπανίως εκδηλώνονται κλινικά με αιμορραγία. Στην μαγνητική τομογραφία διακρίνονται μόνο μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού.

Οι τριχοειδείς τηλαγγειεκτασίες καθίστανται κλινικά σημαντικές επειδή μπορεί να αποτελούν πρόδρομο στάδιο σηραγγωδών δυσπλασιών.

Το 1991 ο Rigamonti και οι συνεργάτες του μελετώντας κλινικά, απεικονιστικά και χειρουργικά/νεκροτομικά ευρήματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τριχοειδείς τηλαγγειεκτασίες συνυπάρχουν σε αρκετούς ασθενείς μαζί με σηραγγώδεις δυσπλασίες καθώς και με ενδιάμεσες μορφές μεταξύ αυτών.

Αυτό καταδεικνύει πιθανώς ότι κάποιος παράγοντας διαταράσσει την ανάπτυξη των τριχοειδών-φλεβών δημιουργώντας τριχοειδείς τηλαγγειεκτασίες οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να εξελιχτούν σε σηραγγώδεις δυσπλασίες.

Θεραπεία

Δεν χρήζουν καμίας θεραπευτικής αντιμετώπισης παρά μόνο παρακολούθηση με επανάληψη του νευροαπεικονιστικού ελέγχου.

Scroll to Top