Δυσεμβρυοβλαστικοί Νευροεπιθηλιακοί Όγκοι (DNET)

Τα DNET σύμφωνα με την WHO θεωρούνται καλοήθη (grade I) γλοιώματα. Ιστολογικά πρόκειται για μείκτους όγκους με νευρικά και νευρογλοιακά στοιχεία. Μερικές φορές ξεχωρίζουν πολύ δύσκολα από τα ολιγοδενδρογλοιώματα. Ανήκουν στην κατηγορία Γλοιώματα.

Η τυπική κλινική τους εικόνα περιλαμβάνει χρόνιες, δύσκολα ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις.

Επιδημιολογικά

Επιδημιολογικά είναι σπάνιοι όγκοι συνιστώντας το 0,8-5% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου. Συνήθης ηλικία εμφάνισης είναι στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες με τα συμπτώματα να ξεκινούν πριν από τα 20 έτη.

Πρόκειται για φλοιώδεις βλάβες, χωρίς περιεστιακό οίδημα, με εντόπιση κυρίως στους κροταφικούς και μετωπιαίους λοβούς και σπανιότερα σε άλλα σημεία.

Θεραπευτική αντιμετώπιση Δυσεμβριοπλαστικών Νευροεπιθηλιακών Όγκων (DNET)

Η θεραπεία αρχικά συνίσταται στην χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Αυτή συνήθως επιτυγχάνει και τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων.

Οι υποτροπές μετά την ολική ή μερική εκτομή είναι σπάνιες.

Η χημειοθεραπεία και η κλασσική ακτινοθεραπεία δεν προσφέρουν συνήθως κάποιο όφελος.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) μπορεί να αποτελεί λύση σε υποτροπές ή ανεγχείρητες περιπτώσεις.

Κακοήθης εξαλλαγή είναι εξαιρετικά σπάνια.

Scroll to Top