Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα πρόκειται για κακόηθες νεόπλασμα με προέλευση τους σιελογόνους αδένες και την ρινική κοιλότητα. Συμβαίνει συνήθως μεταξύ τέταρτης και έκτης δεκαετίας της ζωής. Η φυσική πορεία της νόσου χαρακτηρίζεται από μεγάλη τάση για περινευρική διήθηση με απομακρυσμένη επέκταση από το αρχικό σημείο εκκίνησης, ασταμάτητη πρόοδο της νόσου και τοπική διήθηση των ιστών.

Θεραπευτική αντιμετώπιση του Αδενοειδούς Κυστικού Καρκινώματος

Θεραπευτικά η μεγάλη μερικές φορές επέκταση του διαμέσου των νεύρων αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα της χειρουργικής εκτομής. Ακόμα και μετά από ένα επιθετικό χειρουργείο η πιθανότητα τοπικής υποτροπής είναι υψηλή. Η νόσος συχνά προσβάλει τα οστά της βάσης και φτάνει έως το εγκεφαλικό στέλεχος.

Η κλασσική ακτινοθεραπεία, η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) και η χημειοθεραπεία καθώς και ο συνδυασμός τους είναι σημαντικά για τον τοπικό έλεγχο της νόσου και την αντιμετώπιση των υποτροπών.

Απομακρυσμένες μεταστάσεις αποτελούν καθυστερημένα ευρήματα της νόσου.

Scroll to Top