Όγκοι και Παθήσεις

Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώσαμε τους καρκινικούς όγκους και παθήσεις που αντιμετωπίζονται με την ακτινοχειρουργική θεραπεία με το CyberKnife:

Πρωτοπαθείς Όγκους Εγκεφάλου

Όγκους Σπονδυλικής Στήλης

Ενδομυελικούς Όγκους και Όγκων Ιππουρίδας

Αγγειακές Δυσπλασίες

Νευραλγία Τριδύμου


Πρωτοπαθείς Όγκοι Εγκεφάλου


Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης


Αγγειακές Δυσπλασίες

Τριχοειδής Τηλαγγειεκτασία

Φλεβώδες Αγγείωμα

Σηραγγώδης Δυσπλασία (Αιμαγγείωμα)

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM)

Αρτηριοφλεβώδης Φίστουλα

Ανεύρυσμα της Φλέβας του Γαληνού

Αρτηριοφλεβώδης φίστουλα της σκληράς μήνιγγας (Dural AVM ή DAVM)

Kαρωτιδοσηραγγώδης φίστουλα

Νευραλγία Τριδύμου

Scroll to Top