Αισθησιονευροβλάστωμα

Το αισθησιονευροβλάστωμα (ή οσφρητικό νευροβλάστωμα) είναι ένας εξαιρετικά σπάνιος κακοήθης όγκος ο οποίος εκπορεύεται από το οσφρητικό επιθήλιο κάτω από το τετρημένο πέταλο του ηθμοειδούς. Συχνότερες ηλικίες εμφάνισης είναι τα 30 και 60 έτη.

Πρόκειται για αργά αναπτυσσόμενο όγκο που την στιγμή της διάγνωσης έχει ήδη προσβάλει τα οστά της βάσης του κρανίου, τις μήνιγγες και τις οσφρητικές οδούς. Παρουσιάζει 20-40% πιθανότητα μετάστασης στους γειτονικούς λεμφαδένες, τα οστά και τους πνεύμονες.

Θεραπευτική αντιμετώπιση του αισθησιονευροβλαστώματος

Η θεραπεία περιλαμβάνει αρχικά την ολική χειρουργική εκτομή καθώς και την εκτομή των ιστών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον όγκο (οστά, μήνιγγες, οσφρητικές οδοί).

Η ακτινοευαισθησία του αισθησιονευροβλαστώματος το καθιστά κατάλληλο για κλασσική ακτινοθεραπεία και αποστείρωση της περιοχής αμέσως μετά το χειρουργείο.

Η ακτινοχειρουργική (CyberKnife) λόγω της υψηλής δόσης εστιασμένης ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση υπολειμματικών όγκων ή τοπικών υποτροπών μετά το χειρουργείο. Εξασφαλίζει άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα με μέγιστη προστασία των ευαίσθητων δομών.

Scroll to Top