Φλεβώδες Αγγείωμα

Το φλεβώδες αγγείωμα είναι ο πιο κοινός τύπος αγγειακής δυσπλασίας.

Αποτελείται από ανώμαλες διατεταμένες φλέβες εντός φυσιολογικού εγκεφαλικού παρεγχύματος.

Απάγουν το φλεβικό αίμα της περιοχής έχοντας χαμηλή ροή και χαμηλή πίεση. Εμφανίζονται είτε σαν μία μεγάλη διατεταμένη και ελικοειδή φλέβα είτε ως ένα σύνολο μικρότερων φλεβών οι οποίες συγκλείνουν σε ένα κοινό απαγωγό αγγείο.

Δεν υπάρχει ποτέ απευθείας αρτηριακή παροχή.

Διάγνωση

Στην αγγειογραφία χαρακτηριστικά εμφανίζονται στην φλεβική φάση ως κεφαλή μέδουσας και ως γραμμοειδείς βλάβες στον έλεγχο με αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Κλινικά τα φλεβώδη αγγειώματα θεωρούνται καλοήθη και εξαιρετικά σπάνια μπορεί να συσχετιστούν με επιληπτικές κρίσεις και αιμορραγίες.

Θεραπεία Φλεβώδους Αγγειώματος

Τα φλεβώδη αγγειώματα δεν χρήζουν καμίας θεραπευτικής αντιμετώπισης πλην σπανίων αποδεδειγμένων περιπτώσεων αιμορραγίας ή επιληπτικών κρίσεων οπότε το χειρουργείο καθίσταται ενδεδειγμένο.

Scroll to Top