Κολλοειδής Κύστη

Η Κολλοειδής Κύστη συνιστά αργά αναπτυσσόμενες καλοήθεις βλάβες που αντιστοιχούν σε <1% των ενδοκράνιων όγκων.

Κλασσικά εντοπίζονται στο πρόσθιο τμήμα της τρίτης κοιλίας στην θέση των τρημάτων του Monro και είναι προσκολλημένες στην οροφή ή στο έδαφος, στα πρόσθια σκέλη της ψαλίδας ή στο χοριοειδές πλέγμα.

Το μέγεθος τους ποικίλει από λίγα χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά.

Η προέλευσή τους είναι άγνωστη. Ιστολογικά αποτελούνται από μία μεμβράνη από ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό ή χαμηλό κυβοειδές επιθήλιο, με αρκετά συχνά βλεννώδη καλυκοειδή κύτταρα, ινώδη κάψα που τα περιβάλει και άμορφο περιεχόμενο προερχόμενο από την έκκριση βλέννας και την κυτταρική απόπτωση.

Η κύστη μπορεί να περιέχει πολλές μικρότερες κύστεις με κολλώδες ή ημισυμπαγές περιεχόμενο.

Κλινική Εικόνα

Κλινικά προεξάρχουν συνήθως οι εκδηλώσεις της υδροκεφαλίας με κεφαλαλγία, έμετο, θόλωση της όρασης και διπλωπία, ενώ οι επιληπτικές κρίσεις, η ζάλη και η αιφνίδια έκπτωση του επιπέδου συνείδησης είναι λιγότερο συχνά.

Οι κολλοειδείς κύστεις θεωρούνται υπεύθυνες για ένα σημαντικό ποσοστό αιφνιδίων θανάτων λόγω οξέος αποφρακτικού υδροκεφάλου.

Θεραπεία

Θεραπευτικά θέση έχει μόνο το χειρουργείο το οποίο εξασφαλίζει αφαίρεση της κύστης και παροχέτευση του υδροκεφάλου.

Scroll to Top