Χοληστερινικό Κοκκίωμα

Το Χοληστερινικό Κοκκίωμα εμφανίζεται συνήθως στην κορυφή του λιθοειδούς οστού και προκαλεί οστική διάβρωση. Συνιστά το αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης γύρω από κρυστάλλους χοληστερόλης (σχετιζόμενους μάλλον με κυτταρικά υπολείμματα ερυθρών αιμοσφαιρίων). Συνήθως έχει προηγηθεί χρόνια μέση ωτίτις ή ιδιοπαθές αιμοτύμπανο.

Κλινική Εικόνα

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει διαταραχές από την ακοή και την ισορροπία ενώ η νευροαπεικόνιση αναδεικνύει ομοιογενή και ισόπυκνη βλάβη με περιφερική ενίσχυση στο σκιαγραφικό και εκτεταμένη διάβρωση του λιθοειδούς.

Μακροσκοπική εικόνα

Μακροσκοπικά παρουσιάζει καφέ χρώμα (λόγω της αιμοσιδηρίνης) ενώ μικροσκοπικά εμφανίζει ινοβλαστική υπερπλασία, μακροφάγα γεμάτα αιμοσιδηρίνη, κρυστάλλους χοληστερόλης και γιγαντοκύτταρα.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την χειρουργική αφαίρεση ή παροχέτευση της κυστικής βλάβης.

Scroll to Top