Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #23

Θήλυ 41 ετών με πολλαπλές δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από Ca μαστού. Σύγκριση MRI 5/2018 με 9/2019. Πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

23a age 41 female brain meta cancer breast 2018 05

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

23b age 41 female brain meta cancer breast 2019 09
Scroll to Top