Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24

Θήλυ 77 ετών με μηνιγγίωμα του ινιακού τρήματος με σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 2/2016 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση του όγκου με ύφεση των πιεστικών φαινομένων του στελέχους.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

24a age 77 female miniggioma 2016 02

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

24b age 77 female miniggioma 2021 05
Scroll to Top