Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #25

Άρρεν 58 ετών με ευμεγέθη εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονος κατά το αριστερό εγκεφαλικό σκέλος και την σύστοιχη οπτική ταινία. Σύγκριση MRI 10/2017 με 7/2021. Πλήρης εξάλειψη της δευτεροπαθούς εντόπισης.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

25a age 58 male meta lung cancer 2017 10

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

25b age 58 male meta lung cancer 2021 07
Scroll to Top