Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #26

Άρρεν 47 ετών με ευμεγέθεις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις δεξιά μετωπιαία από Ca πνεύμονα. Σύγκριση MRI 5/2019 με 6/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών και του συνοδού εγκεφαλικού οιδήματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

26a age 47 male meta lung cancer 2019 05

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

26b age 47 male meta lung cancer 2021 06
Scroll to Top