Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #27

Θήλυ 51 ετών με εγκεφαλική μετάσταση αριστερά μετωπιαία από Ca πνεύμονα με συνοδό περιεστιακό οίδημα. Σύγκριση MRI 1/2021 με 4/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης και του συνοδού οιδήματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

27a age 51 brain meta cancer lung 2021 01

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

27b age 51 brain meta cancer lung 2021 04
Scroll to Top