Μελάνωμα Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #02

Θήλυ 58 ετών με πολλαπλές δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από μελάνωμα. Σύγκριση MRI του 10/2016 με τον 6/2021. Νέκρωση και σμίκρυνση όλων των εστιών.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

02a age 58 female brain meta melanoma 2016 10

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

02b age 58 female brain meta melanoma 2021 06
Scroll to Top