Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #01

Θήλυ 64 ετών με μονήρη χιλιοστομετρική δευτεροπαθή εγκεφαλική εντόπιση από Ca πνεύμονα. Εξαφάνιση της εστίας εντός διμήνου.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

01a age 64 female meta lung cancer 2020 06

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

01b age 64 female meta lung cancer 2020 08
Scroll to Top