Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #31

Άρρεν 65 ετών με δευτεροπαθή εγκεφαλική εντόπιση αριστερά μετωπιαία από Ca παχέως εντέρου με συνοδό οίδημα. Σύγκριση MRI 3/2017 με 12/2019. Πλήρης εξάλειψη της μεταστατικής εστίας και του οιδήματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

31a age 65 male brain metastasi 2017 03

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

31b age 65 male brain metastasi 2019 12
Scroll to Top