Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30

Θήλυ 70 ετών με μηνιγγίωμα Ινιακού τρήματος αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα στον προμήκη. Σύγκριση MRI 12/2018 με 8/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του όγκου με άρση των πιεστικών φαινομένων του εγκεφαλικού στελέχους.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

30a age 70 female miniggioma 2018 12

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

30b age 70 female miniggioma 2021 08
Scroll to Top