Μετάσταση Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #15

Άρρεν 54 ετών με εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονα αριστερά μετωπιαία. Σύγκριση MRI 5/2021 με 8/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξάλειψη της βλάβης με ύφεση του περιεστιακού εγκεφαλικού οιδήματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

15a age 54 male lung cancer 2021 05

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

15b age 54 male lung cancer 2021 08
Scroll to Top