Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #08

Άρρεν 61 ετών με μονήρη εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονα στην αριστερή προκινητική περιοχή, με συνοδό περιεστιακό εγκεφαλικό οίδημα. Σύγκριση MRI 3/2021 με CT 5/2021. Νέκρωση και σημαντική σμίκρυνση της μεταστατικής εστίας με συνοδό ύφεση του οιδήματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

08a age 61 male meta lung cancer 2021 03

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

08b age 61 male meta lung cancer 2021 05
Scroll to Top