Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #09

Άρρεν 28 ετών με αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά παρακοιλιακά. Σύγκριση MRA 3/2015 με 5/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

09a age 28 male avm 2015 03

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

09b age 28 male avm 2021 05
Scroll to Top