Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #07

ήλυ 66 ετών με μηνιγγίωμα αριστερής Γεφυροπαρεγκεφαλιδικής Γωνίας και σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 11/2020 με 5/2021. Κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

07a age 66 female minigioma 2021 05

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

07b age 66 female minigioma 2020 11
Scroll to Top