Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #06

Θήλυ 39 ετών με ευμεγέθη αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 2/2019 με 2/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

06a age 30 female avm 2019 02

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

06b age 30 female avm 2021 02
Scroll to Top