Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #05

Θήλυ 30 ετών με αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά μετωπιαία. Σύγκριση MRA 1/2018 με 12/2019. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

05a age 30 female avm 2018 01

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

05b age 30 female avm 2019 12
Scroll to Top