ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ

33a age 22 female avm 2019 03

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #33

Θήλυ 22 ετών με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 3/2019 με 8/2020. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #33 Περισσότερα »

32a age 60 female akoustiko neurinoma 2020 02

Ακουστικό Νευρίνωμα Θεραπεία με CyberKnife #32

Θήλυ 60 ετών με ακουστικό νευρίνωμα αριστερά. Σύγκριση MRI 2/2020 με 5/2021. Εξουδετέρωση, κεντρική νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης με ύφεση των πιεστικών φαινομένων επί του εγκεφαλικού στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Ακουστικό Νευρίνωμα Θεραπεία με CyberKnife #32 Περισσότερα »

31a age 65 male brain metastasi 2017 03

Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #31

Άρρεν 65 ετών με δευτεροπαθή εγκεφαλική εντόπιση αριστερά μετωπιαία από Ca παχέως εντέρου με συνοδό οίδημα. Σύγκριση MRI 3/2017 με 12/2019. Πλήρης εξάλειψη της μεταστατικής εστίας και του οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μετάσταση στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #31 Περισσότερα »

30a age 70 female miniggioma 2018 12

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30

Θήλυ 70 ετών με μηνιγγίωμα Ινιακού τρήματος αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα στον προμήκη. Σύγκριση MRI 12/2018 με 8/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του όγκου με άρση των πιεστικών φαινομένων του εγκεφαλικού στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30 Περισσότερα »

29a age 33 male miniggioma 2020 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #29

Άρρεν 33 ετών με μηνιγγίωμα αριστερού πρόσθιου χείλους του σκηνιδίου. Σύγκριση MRI 7/2020 με 1/2021. Εξουδετέρωση, κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #29 Περισσότερα »

28a age 38 female avm 2020 07

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #28

Θήλυ 38 ετών με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) στον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας. Σύγκριση MRA 7/2020 με 9/2021. Πλήρης εξάλειψη του AVM. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #28 Περισσότερα »

27a age 51 brain meta cancer lung 2021 01

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #27

Θήλυ 51 ετών με εγκεφαλική μετάσταση αριστερά μετωπιαία από Ca πνεύμονα με συνοδό περιεστιακό οίδημα. Σύγκριση MRI 1/2021 με 4/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης και του συνοδού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #27 Περισσότερα »

26a age 47 male meta lung cancer 2019 05

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #26

Άρρεν 47 ετών με ευμεγέθεις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις δεξιά μετωπιαία από Ca πνεύμονα. Σύγκριση MRI 5/2019 με 6/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών και του συνοδού εγκεφαλικού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #26 Περισσότερα »

25a age 58 male meta lung cancer 2017 10

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #25

Άρρεν 58 ετών με ευμεγέθη εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονος κατά το αριστερό εγκεφαλικό σκέλος και την σύστοιχη οπτική ταινία. Σύγκριση MRI 10/2017 με 7/2021. Πλήρης εξάλειψη της δευτεροπαθούς εντόπισης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Πνεύμονα στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #25 Περισσότερα »

24a age 77 female miniggioma 2016 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24

Θήλυ 77 ετών με μηνιγγίωμα του ινιακού τρήματος με σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 2/2016 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση του όγκου με ύφεση των πιεστικών φαινομένων του στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24 Περισσότερα »

Scroll to Top