Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #33

Θήλυ 22 ετών με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 3/2019 με 8/2020. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

33a age 22 female avm 2019 03

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

33b age 22 female avm 2020 08
Scroll to Top