ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

33a age 22 female avm 2019 03

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #33

Θήλυ 22 ετών με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 3/2019 με 8/2020. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #33 Περισσότερα »

28a age 38 female avm 2020 07

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #28

Θήλυ 38 ετών με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) στον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας. Σύγκριση MRA 7/2020 με 9/2021. Πλήρης εξάλειψη του AVM. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #28 Περισσότερα »

20a age 46 female avm 2015 06

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #20

Θήλυ 46 ετών με μικρή αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) στην αριστερή κινητική περιοχή. Σύγκριση MRA 6/2015 με 6/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #20 Περισσότερα »

18a age 51 avm 2020 11

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #18

Άρρεν 51 ετών με ευμεγέθη αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά βρεγματοινιακά. Σύγκριση MRA 10/2020 με 7/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #18 Περισσότερα »

11a age 38 female avm 2018 06

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #11

Θήλυ 38 ετών με μικρή αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 6/2018 με 4/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #11 Περισσότερα »

10a age 45 female avm 2018 10

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #10

Θήλυ 45 ετών με μη αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRI 10/2018 με 11/2019. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #10 Περισσότερα »

09a age 28 male avm 2015 03

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #09

Άρρεν 28 ετών με αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά παρακοιλιακά. Σύγκριση MRA 3/2015 με 5/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #09 Περισσότερα »

06a age 30 female avm 2019 02

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #06

Θήλυ 39 ετών με ευμεγέθη αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) δεξιά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 2/2019 με 2/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #06 Περισσότερα »

05a age 30 female avm 2018 01

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #05

Θήλυ 30 ετών με αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά μετωπιαία. Σύγκριση MRA 1/2018 με 12/2019. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #05 Περισσότερα »

04a age 8 male avm 2017 01

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #04

Άρρεν 8 ετών με αιμορραγείσα αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) κατά τον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας. Σύγκριση MRA 1/2017 με 9/2020. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #04 Περισσότερα »

Scroll to Top