Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #11

Θήλυ 38 ετών με μικρή αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά βρεγματικά. Σύγκριση MRA 6/2018 με 4/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

11a age 38 female avm 2018 06

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

11b age 38 female avm 2021 04
Scroll to Top