Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #20

Θήλυ 46 ετών με μικρή αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) στην αριστερή κινητική περιοχή. Σύγκριση MRA 6/2015 με 6/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

20a age 46 female avm 2015 06

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

20b age 46 female avm 2021 06
Scroll to Top