Ακουστικό Νευρίνωμα Θεραπεία με CyberKnife #19

Άρρεν 66 ετών με ευμέγεθες ακουστικό νευρίνωμα αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα επί του εγκεφαλικού στελέχους. Σύγκριση MRI 6/2020 με 9/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του νευρινώματος.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

19a age 66 male akoustico neurinoma 2020 06

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

19b age 66 male akoustico neurinoma 2021 09
Scroll to Top