Πριν και Μετά τη Θεραπεία

23a age 41 female brain meta cancer breast 2018 05

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #23

Θήλυ 41 ετών με πολλαπλές δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από Ca μαστού. Σύγκριση MRI 5/2018 με 9/2019. Πλήρης εξαφάνιση των μεταστατικών εστιών. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού στον Εγκέφαλο Θεραπεία με CyberKnife #23 Περισσότερα »

22a age 71 female miniggioma 2020 03

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #22

Θήλυ 71 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού οπτικού τρήματος και σώματος σφηνοειδούς. Σύγκριση MRI 3/2020 με 1/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του μηνιγγιώματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #22 Περισσότερα »

21a age 46 male miniggioma 2020 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #21

Άρρεν 46 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού σηραγγώδους κόλπου με υπερεφιππιακή επέκταση έως το σύστοιχο οπτικό τρήμα. Σύγκριση MRI 2/2020 με 6/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του όγκου. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #21 Περισσότερα »

20a age 46 female avm 2015 06

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #20

Θήλυ 46 ετών με μικρή αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) στην αριστερή κινητική περιοχή. Σύγκριση MRA 6/2015 με 6/2021. Πλήρης εξάλειψη της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #20 Περισσότερα »

19a age 66 male akoustico neurinoma 2020 06

Ακουστικό Νευρίνωμα Θεραπεία με CyberKnife #19

Άρρεν 66 ετών με ευμέγεθες ακουστικό νευρίνωμα αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα επί του εγκεφαλικού στελέχους. Σύγκριση MRI 6/2020 με 9/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του νευρινώματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Ακουστικό Νευρίνωμα Θεραπεία με CyberKnife #19 Περισσότερα »

18a age 51 avm 2020 11

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #18

Άρρεν 51 ετών με ευμεγέθη αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου (AVM) αριστερά βρεγματοινιακά. Σύγκριση MRA 10/2020 με 7/2021. Πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) Θεραπεία με CyberKnife #18 Περισσότερα »

17a age 20 male miniggioma 2019 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17

Άρρεν 20 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος μηνιγγιώματος δεξιού υποκόγχιου σχίσματος. Σύγκριση MRI 7/2019 με 3/2021. Εξουδετέρωση και μικρή σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17 Περισσότερα »

16a age 14 male recurent ependymoma 2020 12

Επενδύμωμα Θεραπεία με CyberKnife #16

Άρρεν 14 ετών με υποτροπή δις χειρουργηθέντος και ακτινοβοληθέντος με κλασσική ΑΚΘ Grade II επενδυμώματος εγκεφαλικού στελέχους. Σύγκριση MRI 12/2020 με 9/2021. Νέκρωση και σημαντική σμίκρυνση του όγκου. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Επενδύμωμα Θεραπεία με CyberKnife #16 Περισσότερα »

15a age 54 male lung cancer 2021 05

Μετάσταση Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #15

Άρρεν 54 ετών με εγκεφαλική μετάσταση από Ca πνεύμονα αριστερά μετωπιαία. Σύγκριση MRI 5/2021 με 8/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξάλειψη της βλάβης με ύφεση του περιεστιακού εγκεφαλικού οιδήματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μετάσταση Καρκίνος Πνεύμονα Θεραπεία με CyberKnife #15 Περισσότερα »

14a age 28 male pituitary adenoma 2015 10

Pituitary Αδένωμα Θεραπεία με CyberKnife #14

Άρρεν 28 ετών με υπολειμματικό, χειρουργηθέν, μη εκκριτικό αδένωμα υπόφυσης. Σύγκριση MRI 10/2015 με 2/2021. Νέκρωση και σχεδόν πλήρης εξάλειψη του όγκου. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Pituitary Αδένωμα Θεραπεία με CyberKnife #14 Περισσότερα »

Scroll to Top