Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17

Άρρεν 20 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος μηνιγγιώματος δεξιού υποκόγχιου σχίσματος. Σύγκριση MRI 7/2019 με 3/2021. Εξουδετέρωση και μικρή σμίκρυνση της βλάβης.

Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

17a age 20 male miniggioma 2019 07

Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

17b age 20 male miniggioma 2021 03
Scroll to Top