ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑ

30a age 70 female miniggioma 2018 12

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30

Θήλυ 70 ετών με μηνιγγίωμα Ινιακού τρήματος αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα στον προμήκη. Σύγκριση MRI 12/2018 με 8/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του όγκου με άρση των πιεστικών φαινομένων του εγκεφαλικού στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

29a age 33 male miniggioma 2020 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #29

Άρρεν 33 ετών με μηνιγγίωμα αριστερού πρόσθιου χείλους του σκηνιδίου. Σύγκριση MRI 7/2020 με 1/2021. Εξουδετέρωση, κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

24a age 77 female miniggioma 2016 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24

Θήλυ 77 ετών με μηνιγγίωμα του ινιακού τρήματος με σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 2/2016 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση του όγκου με ύφεση των πιεστικών φαινομένων του στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

22a age 71 female miniggioma 2020 03

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #22

Θήλυ 71 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού οπτικού τρήματος και σώματος σφηνοειδούς. Σύγκριση MRI 3/2020 με 1/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του μηνιγγιώματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

21a age 46 male miniggioma 2020 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #21

Άρρεν 46 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού σηραγγώδους κόλπου με υπερεφιππιακή επέκταση έως το σύστοιχο οπτικό τρήμα. Σύγκριση MRI 2/2020 με 6/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του όγκου. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

17a age 20 male miniggioma 2019 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17

Άρρεν 20 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος μηνιγγιώματος δεξιού υποκόγχιου σχίσματος. Σύγκριση MRI 7/2019 με 3/2021. Εξουδετέρωση και μικρή σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

13a age 54 female miniggioma grade ii 2019 02

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #13

Θήλυ 54 ετών με ευμεγέθη υποτροπή χειρουργηθέντος Grade II μηνιγγιώματος δεξιά κροταφικά. Σύγκριση MRI 2/2019 με 3/2021. Νέκρωση και σημαντική σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

07a age 66 female minigioma 2021 05

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #07

ήλυ 66 ετών με μηνιγγίωμα αριστερής Γεφυροπαρεγκεφαλιδικής Γωνίας και σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 11/2020 με 5/2021. Κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

03a age 40 female minigioma grade ii 2018 06

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #03

Θήλυ 40 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος Grade II μηνιγγιώματος σε πολλαπλές θέσεις των ορίων της κρανιοτομίας. Σύγκριση MRI 6/2018 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση των βλαβών. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Scroll to Top