ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑ

30a age 70 female miniggioma 2018 12

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30

Θήλυ 70 ετών με μηνιγγίωμα Ινιακού τρήματος αριστερά με συνοδά πιεστικά φαινόμενα στον προμήκη. Σύγκριση MRI 12/2018 με 8/2021. Εξουδετέρωση και σμίκρυνση του όγκου με άρση των πιεστικών φαινομένων του εγκεφαλικού στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #30 Περισσότερα »

29a age 33 male miniggioma 2020 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #29

Άρρεν 33 ετών με μηνιγγίωμα αριστερού πρόσθιου χείλους του σκηνιδίου. Σύγκριση MRI 7/2020 με 1/2021. Εξουδετέρωση, κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #29 Περισσότερα »

24a age 77 female miniggioma 2016 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24

Θήλυ 77 ετών με μηνιγγίωμα του ινιακού τρήματος με σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 2/2016 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση του όγκου με ύφεση των πιεστικών φαινομένων του στελέχους. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #24 Περισσότερα »

22a age 71 female miniggioma 2020 03

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #22

Θήλυ 71 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού οπτικού τρήματος και σώματος σφηνοειδούς. Σύγκριση MRI 3/2020 με 1/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του μηνιγγιώματος. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #22 Περισσότερα »

21a age 46 male miniggioma 2020 02

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #21

Άρρεν 46 ετών με μηνιγγίωμα δεξιού σηραγγώδους κόλπου με υπερεφιππιακή επέκταση έως το σύστοιχο οπτικό τρήμα. Σύγκριση MRI 2/2020 με 6/2021. Σμίκρυνση και εξουδετέρωση του όγκου. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #21 Περισσότερα »

17a age 20 male miniggioma 2019 07

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17

Άρρεν 20 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος μηνιγγιώματος δεξιού υποκόγχιου σχίσματος. Σύγκριση MRI 7/2019 με 3/2021. Εξουδετέρωση και μικρή σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #17 Περισσότερα »

13a age 54 female miniggioma grade ii 2019 02

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #13

Θήλυ 54 ετών με ευμεγέθη υποτροπή χειρουργηθέντος Grade II μηνιγγιώματος δεξιά κροταφικά. Σύγκριση MRI 2/2019 με 3/2021. Νέκρωση και σημαντική σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #13 Περισσότερα »

07a age 66 female minigioma 2021 05

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #07

ήλυ 66 ετών με μηνιγγίωμα αριστερής Γεφυροπαρεγκεφαλιδικής Γωνίας και σύγχρονα πιεστικά φαινόμενα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σύγκριση MRI 11/2020 με 5/2021. Κεντρικού τύπου νέκρωση και σμίκρυνση της βλάβης. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Θεραπεία με CyberKnife #07 Περισσότερα »

03a age 40 female minigioma grade ii 2018 06

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #03

Θήλυ 40 ετών με υποτροπή χειρουργηθέντος Grade II μηνιγγιώματος σε πολλαπλές θέσεις των ορίων της κρανιοτομίας. Σύγκριση MRI 6/2018 με 5/2021. Εξουδετέρωση και σημαντική σμίκρυνση των βλαβών. Πριν την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife Μετά την ακτινοχειρουργική θεραπεία με CyberKnife

Μηνιγγίωμα Grade II Θεραπεία με CyberKnife #03 Περισσότερα »

Scroll to Top